top of page
Szukaj

Satysfakcja z pracy - jak ją osiągnąć?

Satysfakcja z pracy to kwestia, na którą obecnie zwraca uwagę coraz więcej zatrudnionych. Dla wielu osób zadowalające wynagrodzenie i zgodne z przepisami warunki pracy nie są już wystarczające. Praca zazwyczaj wypełnia bardzo dużą część naszego życia, dlatego niezwykle istotne jest, aby codzienne obowiązki zawodowe dawały nam możliwość samorealizacji i były po prostu przyjemne. Satysfakcja z pracy wywiera ogromny wpływ na samopoczucie po powrocie do domu i relacje z bliskimi, a także przekłada się na jakość działania przedsiębiorstwa i sukces pracodawcy.

Niestety, większość Polaków nie doświadcza satysfakcji zawodowej. Badania nad poziomem satysfakcji z pracy w 2023 roku wykazały, że zaledwie 26% respondentów czerpało zadowolenie z wykonywanej pracy – o 22% mniej niż w roku poprzednim. Niedostateczne zadowolenie z pracy prowadzi w konsekwencji do frustracji oraz spadku produktywności.


Większość osób utożsamia zadowolenie z pracy z zewnętrznymi czynnikami, takimi jak zarobki, docenienie ze strony przełożonych, przyjazna atmosfera czy możliwość rozwoju zawodowego. Te elementy są rzeczywiście istotne i wpływają na ogólny poziom satysfakcji zawodowej. Jednak, jak wytłumaczyć zjawisko wypalenia zawodowego u osób, które cieszą się wysokimi zarobkami, awansują w karierze oraz cieszą się dobrymi relacjami z przełożonymi i współpracownikami?

To pytanie prowadzi do refleksji nad istnieniem innego, wewnętrznego czynnika, który może mieć równie duże znaczenie - mianowicie PODEJŚCIA I NASTAWIENIA do samej pracy. Pomimo posiadania wszystkich pozornie kluczowych elementów satysfakcji zawodowej, niektórzy ludzie mogą nadal odczuwać wypalenie zawodowe z powodu niezgodności między ich osobistymi wartościami, a wartościami organizacji, w której pracują, braku satysfakcjonującego sensu w wykonywanych obowiązkach lub nadmiernego obciążenia pracą, które prowadzi do wyczerpania psychicznego i emocjonalnego.

Badania przeprowadzone przez Amy Wrześniewski i jej zespół z Uniwersytetu Yale sugerują, że jednym z kluczowych czynników determinujących satysfakcję z pracy jest to, jak jednostka postrzega swoją pracę, jakie ma do niej podejście, jak ją traktuje.


Wrześniewski wyróżniła trzy podejścia:

 • praca jako obowiązek - jako źródło dochodu i pewnego rodzaju konieczność

 • praca jako kariera - pole do rozwoju i awansu

 • praca jako powołanie - możliwość spełnienia się i realizowania

 

Osoby traktujące pracę, jako źródło dochodu cenią materialne korzyści z pracy: wynagrodzenie, premie, podwyżki. Tacy ludzie często postrzegają pracę jako środek do realizacji pasji poza pracą, nie wiążąc swoich ambicji bezpośrednio z zawodem.

Osoby traktujące pracę jako pole do rozwoju postrzegają pracę jako arenę osiągnięć i awansu społecznego. Osoby z takim nastawieniem cenią długoterminowe planowanie kariery, zdrową konkurencję i widoczne efekty swoich działań.

Trzecia grupa traktuje pracę jako powołanie - często głęboko utożsamiają się ze swoją pracą, widząc w niej możliwość przyczynienia się do lepszego świata. Obszar zawodowy jest ważną i integralną częścią ich życia.  Wykonują zadania mające znaczenie dla innych. Pracują w zgodzie ze sobą i ze swoim życiowym celem. Osoby z tej grupy mają poczucie, że dzięki ich pracy mogą uczynić świat lepszym. One wiedzą, że ich praca ma sens. Osoby, które postrzegają swoją pracę jako powołanie, często doświadczają większego zadowolenia i zaangażowania, nawet jeśli ich praca nie spełnia wszystkich zewnętrznych oczekiwań, takich jak wysokie zarobki czy miła atmosfera.

Profesor Wrześniewski, prowadząc badania nad satysfakcją zawodową, dowodzi istotności samego nastawienia do pracy. W jej analizie te same obowiązki mogą być interpretowane na różne sposoby: jako przykra konieczność, szansa do wzrostu i rozwoju, a także okazja do spełnienia i realizacji powołania.

Wszystkie wymienione podejścia do pracy mają swoje uzasadnienie. Są równie ważne dla jednostki, odpowiadając na jej indywidualne potrzeby i wartości w różnych etapach życia. Jednak psychologowie zwracają uwagę na specyficzne cechy charakterystyczne dla osób, które czują satysfakcję zawodową – osoby te, traktują pracę jako swoje powołanie.


Czego doświadczają takie osoby:

 • Poczucia szczęścia i przyjemności z wykonywanych zadań - gdy praca staje się powołaniem, nawet rutynowe zadania mogą być postrzegane jako źródło radości i zadowolenia, co przyczynia się do ogólnego poczucia szczęścia.

 • Zaangażowania i motywacji wynikającej z doświadczenia „przepływu”, czyli pełnego zaangażowania w wykonywane działania. To prowadzi do zwiększonej produktywności i satysfakcji z osiąganych rezultatów.

 • Poczucia sensu, przynosząc realną korzyść innym lub społeczności.

Badacze zachęcają do modelowania swojej pracy w taki sposób, aby była ona dla nas bardziej znacząca i odpowiadała zarówno naszym potrzebom, jak i potrzebom innych ludzi. Poprzez identyfikację i realizację własnego powołania w pracy, możemy doświadczyć głębszego sensu i satysfakcji zarówno zawodowej, jak i życiowej.

Dlatego ważne jest, aby pracownicy nie tylko starali się zapewnić sobie warunki sprzyjające satysfakcji z pracy, ale także aby świadomie kształtowali swoje podejście do pracy. Przyjęcie podejścia opartego na poczuciu powołania może pomóc im znaleźć większy sens i spełnienie w wykonywanych obowiązkach, nawet jeśli nie wszystkie zewnętrzne czynniki są idealne.


Jak zwiększyć satysfakcję i spełnienie z pracy w pięciu krokach

 1. Zmień perspektywę

Zdaniem Victora Frankla, "Ostatnią z ludzkich wolności jest wybór własnego nastawienia w każdych okolicznościach, i to jest wybór własnej drogi." W kontekście pracy, istotne jest przypomnienie sobie, że mamy możliwość decydowania, w jaki sposób postrzegamy nasze obowiązki. Koncentrując się na pozytywnych aspektach i dążąc do osiągnięcia jak najlepszych rezultatów, możemy wybrać aktywne podejście do naszych zadań. Zwrócenie uwagi na niedogodności oraz narzekanie jest efektem naszych wyborów. Jednakże, istnieje możliwość zmiany naszego stosunku do pracy poprzez zdecydowane dążenie do jej wykonania na najwyższym poziomie, niezależnie od panujących okoliczności. Stopień naszego zaangażowania nie tylko wpływa na nasze samopoczucie, lecz również determinuje końcowy efekt naszej pracy, co ma bezpośredni wpływ na naszego pracodawcę.

 1. Skup się na rozwoju mocnych stron.

Satysfakcja z wykonywanych obowiązków często płynie z ich zgodności z naszymi zdolnościami i umiejętnościami. Kluczem do osiągnięcia tego celu jest najpierw zrozumienie siebie oraz świadome wykorzystanie tej wiedzy. Gdy praca harmonizuje z naszymi zainteresowaniami, cechami osobowości, wartościami oraz umiejętnościami, szanse na doświadczanie satysfakcji z jej wykonywania są znacznie większe. Warto zastanowić się, które aspekty pracy są dla nas najważniejsze oraz w jakich momentach czujemy, że nasze talenty są w pełni wykorzystane.

 1. Podążaj za wyzwaniami.

W przypadku odczuwanej stagnacji lub braku postępu, warto rozważyć zmianę zakresu obowiązków, zaangażowanie się w nowe projekty lub delegację części zadań innym członkom zespołu. Inwestycja w rozwój nowych kompetencji, na przykład poprzez udział w kursach e-learningowych lub lekturę specjalistycznych publikacji, nie tylko poszerzy Twoją wiedzę, lecz również otworzy drzwi do nowych perspektyw zawodowych.

 1. Dbaj o relacje zawodowe

W budowaniu wartościowych relacji oraz przyczynianiu się do istotnych zmian w miejscu pracy leży klucz do osiągnięcia satysfakcji zawodowej. Warto przemyśleć, jakie modyfikacje w sposobie interakcji z kolegami mogą przynieść korzyści. Celowe jest określenie, z którymi osobami warto nawiązać częstsze kontakty, a także identyfikacja relacji, które wymagają pewnego ograniczenia. Dodatkowo, warto rozważyć, w jakich sytuacjach jesteśmy w stanie wpłynąć na pozytywne zmiany w naszym środowisku pracy. Oprócz tego rozwijaj sieć kontaktów poza firmą, w której pracujesz.

 1. Bądź gotowy na zmianę

Upewnienie się, że zarówno CV, jak i profil na platformach takich jak LinkedIn, adekwatnie odzwierciedlają aktualne umiejętności oraz doświadczenie zawodowe jest kluczowe. Warto także ćwiczyć umiejętność prezentowania własnych talentów i osiągnięć zawodowych. Być na bieżąco z najnowszymi trendami i wydarzeniami w swojej branży jest również istotne. Świadomość aktualnych wymagań rynku pracy pozwala na lepsze przygotowanie się do przyszłych wyzwań zawodowych oraz skuteczne wykorzystanie pojawiających się okazji.


PODSUMOWANIE

Świadomość własnego podejścia do pracy odgrywa kluczową rolę w efektywnym zarządzaniu karierą oraz osiąganiu satysfakcji zawodowej. Zmiana perspektywy może stanowić źródło motywacji, inicjatywy i twórczego podejścia do zadań. W dążeniu do osiągnięcia pełnej satysfakcji zawodowej, nie zawsze potrzebne są radykalne zmiany; nawet subtelne korekty mogą przynieść istotne korzyści.


Zbadaj swój poziom swojej satysfakcji zawodowej, wypełnij krótki kwestionariusz, przeczytaj wyniki i nawiguj swoją karierą, aby doświadczyć satysfakcji.


kwestionariusz satysfakcji zawodowej
.pdf
Pobierz PDF • 117KB

1 wyświetlenie0 komentarzy

Comments


bottom of page