top of page
Szukaj

Czy system blockchain zrewolucjonizuje rynek pracy?

Rewolucja Blockchain robi furorę w świecie nowych technologii. Według prognoz ekspertów system ten generuje rozwiązania, które realnie zmieniają świat i znacząco wpływają na technologię, instytucje finansowe, gospodarkę i oczywiście na Rynek Pracy.


Czym jest blockchain?

Wikipedia definiuje go tak:

Blockchain lub łańcuch bloków(czasem też łańcuch blokowy) – zdecentralizowana i rozproszona baza danych w modelu open source w sieci internetowej o architekturze peer-to-peer (P2P) bez centralnych komputerów i niemająca scentralizowanego miejsca przechowywania danych, służąca do księgowania poszczególnych transakcji, płatności lub zapisów księgowych zakodowana za pomocą algorytmów kryptograficznych. W istocie blockchain to swoisty zdecentralizowany i rozproszony rejestr transakcji lub mówiąc inaczej jest to zdecentralizowana platforma transakcyjna w rozproszonej infrastrukturze sieciowej. Blockchain to publiczny i jawny rejestr do którego dostęp może uzyskać każdy.Blockchain zapisuje wszystkie transakcje Bitcoin i innych kryptowalut w kolejności chronologicznej tworząc łańcuchy. Założeniem Blockchain jest utrzymanie wspólnej i zbiorowej księgi rachunkowej transakcji. Księga jest dostępna dla wszystkich, w pełni zabezpieczona. Technologia ta wyklucza centralizację, a więc nie ma organu, który wprowadza zmiany w serwisie ( jak np.bank). Aktualna wersja bazy danych jest rozrzucona po całym świecie. Administratorami tego systemu są wszyscy użytkownicy. Pozwala każdemu „posiadać” całą bazę danych systemu, tym samym tworząc całkowicie rozproszony i zdecentralizowany rejestr. To rozwiązanie uniemożliwia modyfikację jakichkolwiek danych. Nie jest też możliwe usuwanie i dodanie fałszywych informacji. Oznacza to, że raz zapisana informacja pozostaje niezmieniona na zawsze i jest „niezaprzeczalna” ponieważ komunikaty o nowych zdarzeniach wysyłane są jednocześnie do wszystkich użytkowników. W przypadku próby oszustwa bądź wprowadzenia nieautoryzowanej transakcji, węzły Blockchain wykryją, że w jednej z kopii księgi występuje transakcja niezgodna z zapisami w sieci i odmówią uwzględnienia jej w łańcuchu bloków. Dane, transakcje oraz ich kolejność są odporne na podrobienie i manipulacje. Całą ich historię, od samego początku istnienia Blockchain można przejrzeć i zweryfikować. Każda nowa informacja w rejestrze musi być zaszyfrowana z wykorzystaniem pary kluczy (klucza publicznego i prywatnego). Polega to na wygenerowaniu podpisu naszpikowanego kryptografią, który jest o wiele bezpieczniejszy niż podpis odręczny.

Blockchain to system, którego nie da się złamać.


Co to oznacza dla rynku pracy ?

Już od dłuższego czasu specjaliści przewidują, że blockchain zrewolucjonizuje przede wszystkim sektor finansowy, choć technologia ta może być stosowana w dowolnej branży, w której istotne jest zabezpieczenie wymiany danych.

Wraz z rozwojem technologii blockchain, popyt na doradców inwestycyjnych, specjalistów od zarządzania majątkiem oraz pracowników banków może być mniejszy. Transakcje giełdowe będą przebiegały bez pośredników i instytucji. Będą działały całą dobę. Wzrośnie z kolei zapotrzebowanie na specjalistów od compliance, regulacji i polityki finansowej, a zawód  „księgowy” przejdzie gruntowną metamorfozę.  Blockchain umożliwia wprowadzanie  łańcuchów bloków, jako ksiąg  rachunkowych i ksiąg akcyjnych , może też zdecentralizować bazy danych księgowych.

Blockchain rewolucjonizuje sposób zawierania, rozliczania i zapisywania transakcji.

Zmieni się również cały sektor administracyjny

System uwierzytelniania dokumentów  może zastąpić obieg dokumentacji papierowej i miliony godzin pracy przeznaczone na ich obsługę, transakcje mogą odbywać się bez udziału instytucji zaufania publicznego, czyli notariuszy i pracowników administracji publicznej. Księgi wieczyste mogą  być podpisywane z pominięciem notariusza i sądów ksiąg wieczystych.  Centralne ewidencje jak np. rejestr właścicieli aut i historii kupna-sprzedaży oraz ich ubezpieczenia  (CEPiK) również mają szanse przenieść się do Blockchain.

Co więcej Blockchain może umożliwić handel energią elektryczną zupełnie bez pośredników.

Nowe technologie, które powstają w znacznej mierze zrewolucjonizują rynek pracy. Generują zapotrzebowanie na specjalistów z tej branży. Dzisiaj trudno powiedzieć, jak będą się nazywać nowe profesje.


Kilka nowych zawodów związanych z blokowym systemem.

  • Machine Learning Specialist – nauczyciel robotów

Machine Learning Specialist to specjalista, który uczy maszyny wykonywać zadania. Osoba na tym stanowisku wykorzystuje takie dziedziny jak: informatyka, robotyka i statystyka, by stworzyć system, który potrafiłby się samodzielnie doskonalić przy wykorzystaniu zgromadzonego doświadczenia, które jest niczym innym jak zestawem danych. Powstały również pierwsze kierunki studiów o tej specjalności.

  • Blockchain Engineer – ochroniarz kryptowalut

Coraz więcej ogłoszeń dotyczy stanowiska Blockchain Engineer, który odpowiedzialny jest za tworzenie specjalistycznych rozwiązań w tym obszarze, czy za tzw. „kopanie bitcoinów w kopalniach”, czyli zabezpieczanie transakcji kryptowaltowych. Coraz częściej jednak pojawiają się „kryptomaty”, gdzie bez problemów każdy możne kupić wirtualną walutę, taką jak Bitcoin. Zagrożenia w cyberprzestrzeni wymagają rozwoju nowych technologii jak Blockchain i nowych zabezpieczeń. System ten jest nieunikniony, a  dynamiczny rozwój kryptowalut w ostatnim czasie generuje ogromne zapotrzebowanie na specjalistów tej właśnie dziedziny.

  • DevOps Engineer – opiekun aplikacji

Stanowisko to łączy w sobie obowiązki developera programującego aplikacje i administratora systemu, utrzymującego środowisko, w którym te aplikacje działają. Główny cel związany z tym stanowiskiem to usprawnienie komunikacji między zespołami konkretnej firmy.

1 wyświetlenie0 komentarzy

Comments


bottom of page